Μηχανολογικά Συστήματα

Η DeltaTech διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή στους εξής τομείς:

 • Αναβάθμιση παραγωγικού εξοπλισμού.

  Η DeltaTech  χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία  κυρίως στον αυτοματισμό και ηλεκτροκίνηση (συνδυασμό PLCs, HMI , servo drives etc.)  για την αναβάθμιση παλαιών μηχανημάτων με στόχους

  • την αύξηση της παραγωγικότητας,

  • την αύξηση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και

  • την ασφάλεια προσωπικού σύμφωνα με τα νέα  ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα

 • Μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.

  Η DeltaTech  αναλαμβάνει τη μελέτη και  κατασκευή δικτύων αέρα, νερού, ατμού και ειδικών συστημάτων (σωληνώσεις, βάνες, εξαρτήματα, όργανα, ρυθμιστές, αντλίες, δοχεία, μηχανήματα, κ.λ.π.). Μαζί με επιλεγμένους συνεργάτες αναλαμβάνει την υλοποίηση τέτοιων εγκαταστάσεων.

 • Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση μεταφορικών συστημάτων.

  Το προσωπικό της DeltaTech διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή μεταφορικών συστημάτων τόσο σε παραγωγικές διαδικασίες όπως και σε ειδικού ενδιαφέροντος συστήματα π.χ.  αεροδρόμια και λιμενικοί σταθμοί.