Πινάκες ηλεκτροκίνησης και αυτοματισμού

H DeltaTech  σχεδιάζει και κατασκευάζει ηλεκτρικούς πίνακες για έργα αυτοματισμού και ηλεκτροκίνησης.

Ακρίβεια στον σχεδιασμό και επαγγελματικότητα, εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρικού σας πίνακα.

Η DeltaTech  σχεδιάζει τα ηλεκτρολογικά σχέδια με χρήση του EPLAN Electric P8, ακλουθώντας βέβαια τα δεδομένα του πελάτη. Μία τρισδιάστατη απεικόνιση του Πίνακα δίδεται με 3D σχεδιαστικό πρόγραμμα.

Άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει την κατασκευή, καλωδίωση και έλεγχο των Ηλεκτρικών πινάκων. Οι ηλεκτρικοί πίνακές μας είναι σχεδιασμένοι να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών, ειδικότερα τους κανονισμούς για μηχανήματα και το πρότυπο EN 60204: Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών.